kk jadran

Grb:
   
Naziv kluba: Košarkaški klub "JADRAN"
Mesto: Golubinci
Adresa: ul.Zanatlijska 2
   
Matični broj: 08140138
PIB: 100533112
Tekući račun: 340-2267-16
   
Broj telefona:  
Broj faksa:  
Email: kkjadran@serbiancafe.com
Website:  
   
Predsednik:  
   
Ovlašćeni zastupnik: Živko Smuđa
Broj telefona: 063/17-45-904
Email: kkjadran@serbiancafe.com
   
   
Treneri:  
   
   
   
Hala / Otvoreni teren: