KK omladinac

Grb:
   
Naziv kluba: Košarkaški klub "OMLADINAC"
Mesto: Novi Banovci
Adresa: ul.Svetosavska 83
   
Matični broj: 08783586
PIB: 102800210
Tekući račun: 275-0010222176680-20
   
Broj telefona: 062/553-493
Broj faksa: 022/351-775
Email: sustersici@open.telekom.rscoachkica@yahoo.com
Website: www.kkomladinac.org.rs
   
Predsednik: Željko Šušteršić
   
Ovlašćeni zastupnik: Dalibor Šušteršić
Broj telefona: 062/553-493
Email: sustersici@open.telekom.rs
   
   
Treneri: Dragan Kristić
  (dragankristic@gmail.com, 063/512-732)
  Dalibor Šušteršić
  (coachkica@yahoo.com, 062/553-493)
  Danilo Lukić
  (datcha@live.com, 060/153-56-78)
  Branko Kavurin
  (brankokavurin@gmail.com, 064/283-52-07)
  Marko Čavić
  (marko.cavaa77@gmail.com, 069/713-228)
   
   
Hala / Otvoreni teren: Hala OŠ "Nikola Tesla" Novi Banovci
  Hala OŠ "Slobodan Savković", Stari Banovci
  Hala OŠ "Vera Miščević", Belegiš