SKUPŠTINA

Skupštinu čine po jedan delegat redovnih članova Saveza, tj. ovlašćeni predstavnici klubova sa teritorije Srema, članova Okružnog košarkaškog saveza Srem.

upravni odbor

Petar Rodić - Predsednik UO

Živko Smuđa - član UO

Vladimir Jojić - član UO

Živko Misirača - član UO

Marko Jelić - član UO

nadzorni odbor

Dejan Jekić - Predsednik NO

Đorđo Đorđić - član NO

Zoran Kristić - član NO

Predsednik saveza

Petar Rodić - Predsednik OKS Srem

komesar za takmiČenja

Damir Lekić - Komesar

sekretar