Žkk ruma 92

Grb:
   
Naziv kluba: Ženski košarkaški klub "RUMA 92"
Mesto: Ruma
Adresa: ul.Veljka Dugoševića 100
   
Matični broj: 08332487
PIB: 102129065
Tekući račun: 160-922601-71
   
Broj telefona:  
Broj faksa:  
Email: ruma92basket@gmail.com
Website: Facebook Ruma 92
   
Predsednik: Marko Jelić
   
Ovlašćeni zastupnik: Marko Jelić
Broj telefona: 062/475-057
Email: jelicmarkoo@gmail.com
   
   
Treneri: Marko Jelić
  (jelicmarkoo@gmail.com, 062/475-057)
  Boban Zlatković
   
Hala / Otvoreni teren: SPC Ruma