Žkk SIRMIUM BASKET

Grb:
   
Naziv kluba: Sportsko košarkaško udruženje
"SIRMIJUM BASKET"
Mesto: Sremska Mitrovica
Adresa: ul.Dekanske bašte 1/35
   
Matični broj: 28704488
PIB: 109998287
Tekući račun:  
   
Broj telefona:  
Broj faksa:  
Email: sirmiumbasket@gmail.com
Website:  
   
Predsednik:  
   
Ovlašćeni zastupnik: Dragoljub Beko
Broj telefona:  
Email:  
   
   
Treneri:  
   
   
   
Hala / Otvoreni teren: