ŽKK stara pazova

Grb:
   
Naziv kluba: Ženski košarkaški klub "STARA PAZOVA"
Mesto: Stara Pazova
Adresa: ul.Ćirila i Metodija 9-11
   
Matični broj: 08902526
PIB: 106037533
Tekući račun: 265-6610310000437-94
   
Broj telefona:  
Broj faksa:  
Email: zkkstarapazova@gmail.com
Website:  
   
Predsednik:  
   
Ovlašćeni zastupnik: Renata Mužević
Broj telefona: 063/313-874
Email: zkkstarapazova@gmail.com
   
   
Treneri:  
   
   
   
Hala / Otvoreni teren: